Najnovije vijesti

Odluka o usvajanju Politike o zaštiti djece / Child protection policy
Odluka o usvajanju Politike o zaštiti djece / Child protection policy
29 travnja, 2022
Politika o zastiti djece UOSI  /  Child protection policy UOSI VUKA
I dalje s ružom…
I dalje s ružom…
23 ožujka, 2022
21.03. je Nacionalni dan invalida rada. Ovo je vrlo važan dan kojim se razvija osjetljivost šire javnosti na prava i interese invalida rada i teži ostvarivanju višeg stupnja prevencije nasta...
Izlet u ZOO vrt
Izlet u ZOO vrt
28 listopada, 2021
Udruga Vuka je u sklopu projekta "Lakše do cilja 4", financiran od strane grada Vukovara, organizirala izlet za članove udruge. U ponedjeljak 25.10.2021 članovi su posjetili ZOO Vrt Osijek, ...
Kontakt
Pravno savjetovalište
Naši partneri