UKLJUČIVANJE I ZAPOŠLJAVANJE FAZA III UP.02.1.1.16.0067

                                                                               OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTUKratki opis projekta: Svrha projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal ciljne skupine, 10 žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, kako bi se ublažile posljedice njihove nezaposlenosti, rizika od siromaštva i socijalne isključenosti te povećati kvalitetu života za 60 krajnjih korisnika (starije osobe, invalidi i osobe u nepovoljnom položaju) s područja Vukovarsko-srijemske županije (grad Vukovar, općina Borovo i općina Trpinja).

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Projektom će se na 6 mjeseci zaposliti 10 pripadnica ciljne skupine koje će pružanjem potpore u kućanstvu potaknuti socijalnu uključenost i povećati kvalitetu života 60 korisnika s područja Vukovarsko-srijemske županije (grad Vukovar, općina Borovo i općina Trpinja). Projekt će neminovno utjecati na smanjenje broja nezaposlenih i institucionaliziranih osoba.

Korisnik:  Udruga osoba s invaliditetom “Vuka” Vukovar

Partneri:  Hrvatski zavod za zapošljavanje, ispostava Vukovar, Centar za socijalnu skrb Vukovar

Ukupna vrijednost projekta: 494. 400, 00 HRK

Iznos koji sufinancira EU:  420. 240, 00 HRK (85 %)

Iznos koji se sufinancira iz Državnog proračuna: 74. 160, 00 HRK (15%)

Iznos potpore: 100%

Razdoblje provedbe projekta: 8 mjeseci, od 28. 7. 2022. do 27. 3. 2023.

Za više informacija o projektu: +385 (0)32 618 310, voditeljica projekta Mirela – Miriana  Ristić

Za više informacija o EU fondovima: https://strukturnifondovi.hr/

Sadržaj objavljenog materijala isključiva je odgovornost UOSI Vuka.

eu zajedno do fondova