JAVNOZDRAVSTVENA AKCIJA PROGRAMA “POKRENI SE ZA ZDRAVLJE” U GRADU VUKOVARU

Hrvatski savez udruga invalida rada provodi program “Pokreni se za zdravlje” financiran od strane Ministarstva zdravstva.
Jedna od programskih aktivnosti je provođenje javnozdravstvenih akcija u hrvatskim gradovima kojima ćemo nastojati utjecat na građanstvo podizanjem svijesti o važnosti prevencije bolesti, promociji zdravog načina života, redovnih pregleda i važnost mentalnog zdravlja. Ovu akciju organizira Savez u suradnji sa svojom udrugom članicom – Udrugom osoba s invaliditetom „Vuka“Vukovar. Pridruživanjem našoj javnozdravstvenoj aktivnosti ne samo da ćete doprinijeti boljem zdravlju svih nas, već ćete imati priliku upoznati nove ljude, stvoriti veze u zajednici i osjećati se ispunjenije.
Pokreni se za zdravlje
Pokreni se za zdravlje 2

eu zajedno do fondova