O udruzi


Udruga osoba s invaliditetom ”Vuka” Vukovar osnovana je 2014. godine u studenome na Osnivačkoj skupštini s ciljem promicanja prava i poboljšanja kvalitete življenja invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom području Vukovarsko srijemske županije i šire.

Odlukom donesenoj na Godišnjoj skupštini Hrvatskog saveza udruga invalida rada održanoj 2015. godine, Udruga je primljena u članstvo Hrvatskog saveza udruga invalida rada kao jedna od temeljnih udruga.

Od samih početaka Udruga aktivno radi na prikupljanju neophodnih financijskih sredstava za rad i sudjeluje na različitim radionicama, edukacijama i seminarima s ciljem jačanja ljudskih kapaciteta kako bi svojim korisnicima pružila što bolju socijalnu uslugu i unaprijedila kvalitetu rada Udruge.

Početkom 2016. godine Udruga se prijavljuje na otvorene natječaje na lokalnom i državnom nivou i ostvaruje financijsku potporu čime povećava broj aktivnosti i unapređuje svoje djelovanje na lokalnom nivou. Tijekom istog perioda Udruga ostvaruje uspješna partnerstva s Društvom multiple skleroze Vukovarsko srijemske županije i Mirovnom grupom mladih Dunav Vukovar te kroz navedene suradnje stječe znanja i vještine za budući rad.

Zahvaljujući dobivenim donacijama Udruzi je omogućena kupovina automobila čime se uvelike doprinijelo kvaliteti rada Udruge i pružanja socijalnih usluga članovima i korisnicima. Usluga prijevoza osobama starije životne dobi i teže pokretljivosti od velikog je značaja.

Od samih početaka Udruga nije imala adekvatni prostor za rad te je sukladno raspisanom Javnom natječaju Grada Vukovara za dodjelu nefinancijske podrške u nekretninama organizacijama civilnog društva u travnju 2016. godine podnijela zahtjev i dobila prostor na adresi Velebitska 16 a u Vukovaru.

Time je zadovoljen jedan od osnovnih preduvjeta za nesmetani rad u svrhu provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro u područjima zaštite i promicanja ljudskih prava, zaštite i promicanja prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju te starijih i nemoćnih.

Svakodnevnim predanim radom pružajući pomoć i podršku osobama s invaliditetom na području Vukovarsko srijemske županije Udruga je u relativno kratkom vremenskom roku polučila uspješne rezultate i opravdala svoje postojanje.

Značajnu ulogu u radu Udruge imaju volonteri koji svojim nesebičnim radom doprinose kvaliteti djelovanja Udruge na dobrobit svih korisnika i lokalne zajednice.