Edukacije

Tim udruge, zajedno sa volonterima i prijateljskim udrugama, teži članovima osigurati raznolik sadržaj aktivnosti kako bi vrijeme koje članovi provode u udruzi bilo zanimljivo, produktivno, edukativno i zabavno.  Do danas smo proveli brojne edukativne programe vezane za zdravlje, pravni sustav, umjetnost i kreativni izražaj.

ZDRAVLJE

  • Nacionalni dan invalida rada Hrvatske 21.ožujak 2015. Obilježen je u prostorijama Europskog doma Vukovar. Članovi udruge su uz druženje imali prigodu prisustvovati i predavanju na temu ” onesposobljenja uzrokovana radom”, predavačice Jane Čmelar, bacc.physioth.
  • U sklopu projekta “S osmijehom stariti” koji je financiran od strane MDMOSP 12.02.2018. obilježen je Svjetski dan bolesnika i tom prigodom dvije medicinske sestre Doma zdravlja Vukovar su u druženju sa našim korisnicima, održale kratko predavanje o očuvanju zdravlja, te mjerile tlak i šećer u krvi.

MENTALNO ZDRAVLJE

Kroz provedbu projekta “S osmijehom stariti“ u prostorijama naše udruge održavale su se i psiho-edukativne radionice.  Cilj radionica je bio podići svijest o važnosti mentalnog zdravlja, približiti članovima psihologiju “Teorija izbora“ Dr.W.Glasser-a, te ponuditi znanje potrebno za samopomoć.  Tijekom programa korisnici su imali priliku usvojiti metode kojima mogu prepoznati narušeno mentalno zdravlje i čimbenike koji pogoršavaju duševnu kvalitetu života, ali i kako održavati mentalnu higijenu i pospješiti osjećaj zadovoljstva životom.

Tijekom dvije godine projekta korisnici su poslušali predavanja i prezentacije na slijedeće teme: oblici psihološke pomoći, posljedice stresa i strategije eliminacije stresora, negativne emocije i njihov utjecaj na tjelesno zdravlje – psihosomatske bolesti, osobni razvoj prema Teoriji izbora, kako prepoznati depresivne periode i kad potražiti pomoć te predrasude i na koje sve načine možemo uticati na svoju okolinu kako bi umanjili stigmu vezanu uz psihološke poremećaje i destruktivna ponašanja.

Radionice su pružale siguran prostor članovima udruge za pitanja vezana uz mentalno zdravlje, dijeljenje mišljenja i iskustava, međusobnu podršku i razumijevanje.

U skladu sa jednim od važnih ciljeva udruge Vuka, ove aktivnosti su među članovima poticale razvoj osjećaja pripadnosti, jedne od osnovnih ljudskih psiholoških potreba.

PRAVNI SUSTAV I PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI                                                                                              

Pravno savjetovanje osoba s invaliditetom u Udruzi osoba s invaliditetom Vuka Vukovar se provodilo od 2016. do 2020. te je financirano kroz razne projekte i to:

  • Dostojanstveno stariti – financiran od strane Grada Vukovara i Ministarstva socijalne politike i mladih
  • Zlatni život treće dobi – financiran od strane Ministarstva socijalne politike i mladih

Pravno savjetovanje je održavao mag.iur. Jakob Kajtar. Pravno savjetovanje je održavano jednom mjesečno a sastojalo se od grupnog savjetovanja o mogućnostima osiguranja dostojanstvene starosti kroz ostvarenje prava iz mirovinskog, zdravstvenog i socijalnog sustava, te kroz ugovaranje doživotne i dosmrtne pomoći, te sprečavanja čestih prijevara i zloupotreba osoba starije životne dobi.

Uz grupno savjetovanje je održavano i individualno savjetovanje prilikom kojih su osobe starije životne dobi i osobe s invaliditetom dolazile sa svojim konkretnim problemima i nedoumicama oko ostvarivanja prava i mogućnosti koje 21. stoljeće pruža.

Tijekom 3 godine provedbe je 100ak osoba koristilo usluge pravnog savjetovanja u UOSIu.

Od 2020. pravno savjetovanje provodi Hrvatski savez udruga osoba s invaliditetom te ih je moguće dobiti na +38514829295 ili putem email: info@hsuir.hr.

UMJETNOST       ­­­­­

2015 projektom VAP-NOP počeo je obrazovni proces koji je omogućio bolje upoznavanje članova sa temeljnim principima, metodama i činjenicama o vučedolskom arhaičnom plesu kao najstarijem obliku plesa koji se spominje u pisanom obliku. projekt je važan za socijalnu inkluziju osoba sa invaliditetom zbog toga što je taj ples osmišljen od strane osoba sa invaliditetom koji su u vrijeme njegovog formiranja u mnogo načina i predvodili tu zajednicu. Proces obrazovanju se odvijao  u dva dijela, radionicama osmišljenim za obrazovanje o činjenicama, metodama i principima VAP-NOP-a, održanim u prostorijama naše udruge i radionicama van prostora UOSI “Vuka“ gdje su aktivno učestvovali i članovi Udruge: u Dalju u rodnoj kući Milutina Milankovića, u Vukovaru u Gradskoj Knjižnici, u sjedištu HSUIR-a u Zagrebu, izletima na brodu Bajadera i Kopačkom Ritu, te odlascima u Muzej Vučedolske Kulture.

Naglašavamo i činjenicu da je i Poglavarstvo Grada Vukovara kroz taj proces obrazovanja prepoznalo važnost projekta VAP-NOP što je pomoglo udruzi da dobije svoj prostor u gradu.

Dio edukacije je prezentiran na tri Svjetska Kongresa Istraživanja Plesa dva u Ateni i jedan u mjestu Hallandale u SAD-u i dio je istraživačkog i obrazovnog procesa na kojem je izdana  knjiga “RIMODECH“ a u tisku je knjiga “Porijeklo plesa“ koje bi mogli služiti kao neke vrste udžbenika u procesu obrazovanja koji se aktivno obavlja kroz projekt “Društveni centar IN“.

KREATIVNO IZRAŽAVANJE

Zahvaljujući talentiranim, kreativnim i vrijednim volonterima i članovima, u udruzi su održane višestruke kreativne radionice. Volonterka Mirela Miriana Ristić je članovima približila brojne tehnike umjetničkog stvaralaštva poput apstraktnog slikanja akrilnim bojama na platnu, izrađivanja umjetnina od raznovrsnog materijala, te rezbarenja bundeva i ukrašavanje vjenčića za svako godišnje dob.  Dok je volonterka Dora Ferenci zaslužna sa poticaj kreativnog izražaja naših korisnika podučavanjem vještine umjetničkog ukrašavanja predmeta dekupaž tehnikom i izradom blagdanskih čestitki.  Tehniku zlatoveza nam je u udrugu podijelila članica Zagorka Malinović interesantnim radom na platnu kojima se ukrašavaju vaze i staklenke.

OSTALE EDUKACIJE 

  • Edukacija ‘Kako uključiti osobe s invaliditetom na kulturna događanja?’ Cilj ove jednodnevne edukacije je osvijestiti važnost inkluzivnih praksi u kontekstu promicanja jednakih mogućnosti te pokrenuti raspravu o ovoj važnoj temi.
  • Edukacije na temu “Inkluzivno volontiranje“, “Menadžment volontera i “Obuka volontera“ u sklopu projekta “Društveni centar IN – mreža podrške za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom grada Vukovara“. Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem “Golubica“ Vukovar u suradnji sa Volonterskim centrom Vukovar i Centrom za inkluziju i podršku u zajednici Pula organizirala je besplatne edukacije koje je vodio je predstavnik Centra za inkluziju i podršku u zajednici Pula, Ozren Catela.

         

 

 

 

eu zajedno do fondova