Projekti i programi

počeo je sa radom 03 lipnja 2020. Vrijednost projekta je 1.987.675,54 kn, od čega 85% sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a 15% sufinancira Republika Hrvatska iz sredstava Državnog proračuna.

Nositelj projekta je Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići, dok su partneri Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem “Golubica Vukovar”, UOSI VUKA te Grad Vukovar.

Provedbom ovog projekta udruga VUKA osobama s invaliditetom grada Vukovara i Vukovarsko srijemske županije osigurat će društveno – kulturni sadržaj koji im trenutno nije dostupan, a koji će doprinijeti njihovom osnaživanju za aktivan život u zajednici te izražavanje u okviru njihovih mogućnosti.

Konkretno UOSI VUKA od 01 kolovoza je počela sa aktivnostima ovog projekta uz angažman vanjskog stručnjaka koji je zadužen za predstavljanje korisnicima osnove plesa, učenje koreografija, provedbu plesne terapije i predavanja. Kroz ovaj projekt biće osigurana i prilagodba prostora javne ustanove na adresi Velebitska 16- Vukovar, potrebna za realizaciju aktivnosti ovog projekta.

Ovim projektom UOSI VUKA svojim članovima, osobama s invaliditetom omogućava da slobodno vrijeme provodu na kvalitetan i strukturiran način, uz stručnu podršku.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

 

Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost udruge UOSI VUKA  i projektnih partnera.