Projekti i programi

počeo je sa radom 03 lipnja 2020. Vrijednost projekta je 1.987.675,54 kn, od čega 85% sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a 15% sufinancira Republika Hrvatska iz sredstava Državnog proračuna.

Nositelj projekta je Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići, dok su partneri Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem “Golubica Vukovar”, UOSI VUKA te Grad Vukovar.

Provedbom ovog projekta udruga VUKA osobama s invaliditetom grada Vukovara i Vukovarsko srijemske županije osigurat će društveno – kulturni sadržaj koji im trenutno nije dostupan, a koji će doprinijeti njihovom osnaživanju za aktivan život u zajednici te izražavanje u okviru njihovih mogućnosti.

Konkretno UOSI VUKA od 01 kolovoza je počela sa aktivnostima ovog projekta uz angažman vanjskog stručnjaka koji je zadužen za predstavljanje korisnicima osnove plesa, učenje koreografija, provedbu plesne terapije i predavanja. Kroz ovaj projekt biće osigurana i prilagodba prostora javne ustanove na adresi Velebitska 16- Vukovar, potrebna za realizaciju aktivnosti ovog projekta.

Ovim projektom UOSI VUKA svojim članovima, osobama s invaliditetom omogućava da slobodno vrijeme provodu na kvalitetan i strukturiran način, uz stručnu podršku.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

 

Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost udruge UOSI VUKA  i projektnih partnera.

Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – Faza III

Udruga Osoba s invaliditetom VUKA Vukovar je dana 24. svibnja 2021. potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt Osobni asistenti za osobe s invaliditetom.

Kodni broj : UP.02.2.2.14.0104. sa Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike   (Upravljačko tijelo) i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje (Posredničko tijelo 2).

Projekt traje 20 mjeseci od 24.05.2021 do 24.01.2023.

Ukupna vrijednost projekta je 1.253,000  kuna i  sufinanciran je u postotku od 85% iz ESF I 15% od strane Vlade RH.  Iznos potpore je 100 %.

Provedba projekta je počela sa 24.05.2021 datumom potpisivanja Ugovora o radu na određeno vrijeme od strane osobnih asistenata.

U projektu je zaposleno 12 osobnih asistenata za 12 korisnika usluge osobne asistencije.   

04.08.2021  Udruga Vuka Vukovar je predstavila u dnevnim vijestima Vukovarskog radija projekt “Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III, UP.02.2.2.14.0104.“ koji možete poslušati ovdje.  Prilog traje od 10:48 min do 12:17 min.                                                

Za više informacija o EU fondovima: https://strukturnifondovi.hr/

Projekt je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost  Udruge osoba s invaliditetom Vuka , Vukovar

UTIS-u odobren projekt 'Osobni asistent – FAZA 2' - FERATA

Projekt “S OSMIJEHOM STARITI 3“ – Besplatan prijevoz za osobe s invaliditetom i osobe starije životne dobi

Udruga osoba s invaliditetom VUKA Vukovar, u partnerstvu sa Društvom multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije počela je s provedbom projekta ” S osmijehom stariti 3″ koji je financiran od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalnu politiku.

Projekt je namijenjen za osobe s invaliditetom i osobe starije životne dobi s područja Borovog naselja, Vukovara, Borova, Bogdanovca, Trpinje, Lipovače, Pačetina.

Glavna aktivnost projekta je prijevoz osoba starije životne dobi i osoba s invaliditetom do institucija zdravstvenog, mirovinskog, socijalnog sustava i ostalih potreba, te je prijevoz besplatan.

Za rezervaciju prijevoza, nazvati na 0991930311 ili 0914699881.

 

UKLJUČIVANJE I ZAPOŠLJAVANJE – FAZA III

                                                                                OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTUKratki opis projekta: Svrha projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal ciljne skupine, 10 žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, kako bi se ublažile posljedice njihove nezaposlenosti, rizika od siromaštva i socijalne isključenosti te povećati kvalitetu života za 60 krajnjih korisnika (starije osobe, invalidi i osobe u nepovoljnom položaju) s područja Vukovarsko-srijemske županije (grad Vukovar, općina Borovo i općina Trpinja).

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Projektom će se na 6 mjeseci zaposliti 10 pripadnica ciljne skupine koje će pružanjem potpore u kućanstvu potaknuti socijalnu uključenost i povećati kvalitetu života 60 korisnika s područja Vukovarsko-srijemske županije (grad Vukovar, općina Borovo i općina Trpinja). Projekt će neminovno utjecati na smanjenje broja nezaposlenih i institucionaliziranih osoba.

Korisnik:  Udruga osoba s invaliditetom “Vuka” Vukovar

Partneri:  Hrvatski zavod za zapošljavanje, ispostava Vukovar, Centar za socijalnu skrb Vukovar

Ukupna vrijednost projekta: 494. 400, 00 HRK

Iznos koji sufinancira EU:  420. 240, 00 HRK (85 %)

Iznos koji se sufinancira iz Državnog proračuna: 74. 160, 00 HRK (15%)

Iznos potpore: 100%

Razdoblje provedbe projekta: 8 mjeseci, od 28. 7. 2022. do 27. 3. 2023.

Za više informacija o projektu: +385 (0)32 618 310, voditeljica projekta Mirela – Miriana  Ristić

Za više informacija o EU fondovima: https://strukturnifondovi.hr/

Sadržaj objavljenog materijala isključiva je odgovornost UOSI Vuka.

 

eu zajedno do fondova