Projekti

Zaželi

 

CILJ: prevencija institucionalizacije za 90 krajnjih korisnika uz zapošljavanje 15 osoba s mjesečnom isporukom paketa higijenskih potrepština

KORISNIK: Udruga osoba s invaliditetom Vuka Vukovar

PARTNER: Grad Vukovar

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 36 mjeseci (od 14. 2. 2024. do 14. 2 .2027.)

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 675.000,00 €

KONTAKT OSOBE:

Branislava Stojilović i Mirela – Miriana Ristić

uosivuka@yahoo.com 

+385 (0)32 618 310

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr  i www.esf.hr

Projekt je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda+.

 

Europski socijalni fond +

 

 

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Udruge osoba s invaliditetom “Vuka” Vukovar.

Uključivanje i zapošljavanje FAZA III logoCILJ: zapošljavanje 10 žena pripadnica ciljane skupine (teže zapošljive žene) koje pružaju pomoć i podršku u kućanstvu za 60 korisnika (osobe starije od 65 godina i/ili nemoćne osobe)

KORISNIK: Udruga osoba s invaliditetom Vuka Vukovar

PARTNERI: Hrvatski zavod za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb Vukovar

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 28. 7. 2022. do 28. 3 .2023.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 65.618,16 EUR (494.400,00 HRK fiksni tečaj konverzije, koji iznosi 7,53450 HRK za 1,00 EUR )

KONTAKT OSOBA:

Mirela – Miriana Ristić, voditeljica projekta, uosivuka@yahoo.com, +385 (0)32 618 310

Lenta Europski socijalni fond

Za više informacija o EU fondovima: https://strukturnifondovi.hr/

Projekt je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Udruge osoba s invaliditetom Vuka Vukovar.

 

Osobni asistent za osobe s invaliditetom UOSI VUKA logo

Udruga Osoba s invaliditetom VUKA Vukovar je dana 24. svibnja 2021. potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Osobni asistenti za osobe s invaliditetom (kodni broj projekta: UP.02.2.2.14.0104.) sa Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (Upravljačko tijelo) i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje (Posredničko tijelo 2).

 

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

Projekt traje 20 mjeseci od 24.05.2021 do 24.01.2023.

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI FINANCIRA EUROPSKA UNIJA I REPUBLIKA HRVATSKA

Ukupna vrijednost projekta je 1.253,000  kuna i  sufinanciran  je u postotku od 85% iz ESF I 15% od strane Vlade RH.  Iznos potpore je 100 %.

 

CILJ PROJEKTA

Zapošljavanje 12 osobnih asistenata na pola radnog vremena koji će za 12 korisnika pružati uslugu osobne asistencije.                                          

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:

Branka Stojilović, voditeljica projekta

Kontakt: uosivuka@yahoo.com, 032 618 310

Lenta Europski socijalni fond

Za više informacija o EU fondovima: https://strukturnifondovi.hr/

Projekt je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost  Udruge osoba s invaliditetom Vuka Vukovar.

Društveni centar IN

Provedbom ovog projekta djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom grada Vukovara i Vukovarsko srijemske županije bit će
osigurani društveno – kulturni sadržaji koji im trenutno nisu dostupni, a koji 
će doprinijet njihovom osnaživanju za aktivan život u zajednici te izražavanje u okviru njihovih mogućnosti.

U sklopu rada Društvenog centra IN provodit će se svakodnevno 3 programa, svaka Udruga bit će odgovorna za provedbu jednog.
Planirana je provedba 3 puta tjedno strukturiranih, tematskih radionica. Planirane radionice: plesne i dramsko-kreativne radionice te likovne (sve radionice bit će prilagođene uzrastu i potrebama korisnika). U provedbu radionica osim izvoditelja bit će uključene i stručne osobe iz područja glazbe i plesa, likovnih umjetnosti i dr. Ostale dane Društveni centar IN bit će, u unaprijed utvrđenom i javno objavljenom vremenu, dostupan korisnicima za provedbu slobodnog vremena (čitanje dnevnih novina, druženje, korištenje interneta i računala, igraonice za djecu i sl.) te redovita druženja, sastanci i ostale aktivnosti koje spadaju pod uobičajeni rad i doprinose stvaranju novih ideja i razvijanju Udruga i zajednice, cijeli tijek trajanja projekta. Udruga Vukovarski leptirići za vrijeme provedbe programa za svoje korisnike ponudit će i paletu aktivnosti za roditelje (sportske aktivnosti i ples). Tematski sve aktivnosti odabrane su zbog svog značaja i dokazane dobrobiti za korisničke skupine.

CILJ PROJEKTA

– Osigurati djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom Vukovarsko-srijemske županije sudjelovanje u društveno kulturnom
životu zajednice

– Jačati operativne i provedbene kapacitet Prijavitelja

– Osvještavati javnost o važnosti inkluzije djece s teškoćama i osoba s invaliditetom

Postavljeni ciljevi temelje se na dugogodišnjem radu Udruga prijavitelja te proizlaze kao rješenje problema uočenih prilikom analize
postojećeg stanja i potreba korisnika. Općenito velik je problem nepostojanje strukturiranih i prilagođenih društvenih i kulturnih aktivnosti koje pridonose uključivanju djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u život zajednice, posebice u slabije razvijenim sredinama. Ako uzmemo u obzir da je Istočna Hrvatska jedna od socio – ekonomski najugroženijih regija naše države, zaključujemo da je provedba ovakvog projekta nužnost za postizanje bolje kvalitete života depriviranih skupina u društvu.

REZULTATI

Uspostava Centra osigurat će:

– djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom da slobodno vrijeme provode na kvalitetan i strukturiran način, a sve uz stručnu podršku

– podršku obiteljima te mogućnost da se i oni uključe u razne aktivnosti (razgovaraonice, školu plesa, vježbe itd).

– jačanje kapaciteta udruga prijavitelja i uspostava trajne suradnje s Gradom Vukovarom u vidu pružanja sveobuhvatnih usluga za
socijalno isključene skupine u zajednici senzibiliziranje zajednice i promociju inkluzivnog volontiranja

– opremanje prostora i provedbu manjih adaptacijskih radova

– osposobljavanje i zapošljavanje novih djelatnika

– brojne aktivnosti za podizanje svijesti građana o marginaliziranim članovima zajednice

Uspostavljano civilno – javno partnerstvo će provedbom biti unaprijeđeno i ojačano. Grad Vukovar – partner na projektu prepoznao je značaj
naših Udruga kao velikih pokretača zajednice te nam pruža potporu u radu. Od 2018. godine prostor bivšeg vrtića, danas Javna ustanova za društvene djelatnosti, dan je na korištenje udrugama pružateljima socijalnih usluga u zajednici, odnosno prijaviteljima ovog Poziva. Udruge i Grad aktivno planiraju daljnja ulaganja u ovaj prostor i nove zajedničke aktivnosti s ciljem osiguranja njegove pune korisnosti za opće dobro.

U isto vrijeme, jačanje kapaciteta ovih Udruga pozitivno djeluju na cjelokupnu lokalnu zajednicu: ove Udruge zapošljavaju lokalno stanovništvo – mlade visokoobrazovane ljude (trenutno ukupno 53 zaposlenih), koji time stječu priliku nastavka rada i života u svojim zajednicama što je
jako bitno u vrijeme velikog odljeva mlade radne snage, deficitarnog stručnog kadra, posebice u Vukovaru.

Djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom bit će osigurane jednake mogućnosti i aktivno participiranje u zajednici, osmišljene
aktivnosti i provođenje slobodnog vremena te na taj način popraviti kvalitetu života cijele obitelji.

KORISNICI PROJEKTA

Djeca s teškoćama u razvoju s različitim psiho-fizičkim oštećenjima, članovi Udruge Vukovarski leptirići te osobe s intelektualnim
oštećenjem i osobe s invaliditetom, članovi Udruga Golubica i VUKA, očekivano uključivanje minimalno 100 korisnika.

Ono što je zajedničko svim ovim korisnicima je njihova neuključenost u društveni i kulturni život zajednice te jako mali broj tih
sadržaja koji je prilagođen njihovim potrebama.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI FINANCIRA EUROPSKA UNIJA I REPUBLIKA HRVATSKA

Vrijednost projekta: 1.987.675,54 kn, od čega 85% ( 1.689.524,21 kn) sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a 15% (
298.151,33 kn) sufinancira Republika Hrvatska iz sredstava Državnog proračuna.

RAZDOBLJE PROVEDBE

Razdoblje provedbe: 03. lipnja 2020. do 03.lipnja 2022. godine, ukupno 24 mjeseca.

KONTAKT OSOBE ZA VIŠE INFORMACIJA

Viktorija Matin, voditeljica projekta

Kontakt: viktorija.leo@gmail.com, 098 952 7761

Lenta Europski socijalni fond

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj teksta je isključiva odgovornost Udruge roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići

S osmijehom stariti logo

Udruga osoba s invaliditetom već niz godina provodi programe organiziranog besplatnog prijevoza za osobe s invaliditetom osobe starije životne dobi i/ili nemoćne osobe uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

2023. godine odobren nam je 4 po redu projekt S osmjehom stariti 4 ukupne vrijednosti 17.204,00 EUR (129.623,54 HRK Fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna).

KONTAKT OSOBA: Jakob Kajtar, voditelj projekta uosivuka@yahoo.com 032 618 310

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politke

Ovaj materijal objavljen je uz financijsku potporu Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti Udruge osoba s invaliditetom i ni pod kojim uvjetima ne može se smatrati kao odraz stajališta Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Nakon uspješnog završetka projekta Osobni asistenti za osobe s invaliditetom up. 02. 2. 2. 14. 0104 financiranog od strane Europskog socijalnog fonda uslijedio je nastavak. Pružanje usluge osobne asistencije nastavljeno je financiranjem Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike temeljem Odluke o izravnoj dodjeli financijskih sredstava udrugama za nastavak pružanja usluge osobne asistencije OSI koje su uslugu koristile kroz projekte financirane sredstvima ESF.

Naziv projekta je “Osobni asistenti za osobe s invaliditetom – OsAs” 

Trajanje projekta je od 25.01. – 30.06.2023.

Ukupna vrijednost ugovora 54.560,75 EUR

Na ovaj način nastavili smo zapošljavanje 12 osobnih asistenata koji uslugu pružaju za 12 korisnika.

eu zajedno do fondova